Kosztorys budowlany

Kosztorys budowlany jest dokumentem finansowym realizacji inwestycji budowlanej. Kosztorysy budowlane w różnej formie, zakresie i stopniu szczegółowości sporządza się niemal na każdym etapie realizacji inwestycji budowlanej.

Tworzony jest on zarówno przez inwestora jak i wykonawcę - dlaczego?

 • Przez inwestora /kosztorys inwestorski/ w celu określenia kosztów, zbadania możliwości i opłacalności realizacji zadania, kontroli złożonych ofert, uzyskania kredytu, prowadzenia i kontroli rozliczeń finansowych, ustawowo przy zamówieniach publicznych.
 • Przez wykonawcę /kosztorys ofertowy/ w celu określenia kosztów i złożenia oferty inwestorowi, prowadzenia rozliczeń w trakcie realizacji, planowania ilości materiałów, sprzętu i ludzi, sporządzania harmonogramu prac.
 • W celu prowadzenia rozliczeń finansowych między zleceniodawcą, czyli inwestorem, a zleceniobiorcą – wykonawcą, a także pomiędzy wykonawcą a podwykonawcami.
 • W celu rozstrzygania sporów w celach dowodowych przy zamówieniach publicznych.

Przy różnych metodach rozliczania się za roboty budowlane stosujemy różnego typu kosztorysy:

 • wynagrodzenie ryczałtowe – niezmienne i opierające się na ofercie
  1. –kosztorys ofertowy
 • wynagrodzenie kosztorysowe dopuszczające zmiany ceny np. przy zmiennej ilości robót
  1. – kosztorys zamienny
  2. lub gdy umowa nie przewidywała pewnych robót
  3. – kosztorys dodatkowy
 • wynagrodzenie przez wskazanie podstaw do jego ustalania stosuje się tam gdzie nie da się od razu ustalić ilości robót, podaje się zazwyczaj ceny jednostkowe, a po wykonaniu prac i inwentaryzacji budowy tworzy się kosztorys powykonawczy

Oferujemy wykonywanie poszczególnych kosztorysów w procesie inwestycyjnym;

 • Prace projektowe – kosztorys inwestorski
 • Pozyskiwanie wykonawcy – kosztorys ofertowy
 • Realizacja robót – kosztorys zamienny, dodatkowy
 • Zakończenie robót – kosztorys powykonawczy
 • Kontakt:

  • Tel. kom 664 716 176
  • Tel. kom 606 944 861
  • ul. Bohaterów Września 10/9
  • 98-200 Sieradz
  • biuro@hausdab.pl

Imię i nazwisko:

Twój adres e-mail:

Temat wiadomości:

Treść wiadomości: